Bokio-logo

Bokio - Ett billigare alternativ med smarta funktioner

Bokio är en del av en ny generation smarta bokföringsprogram som framförallt riktar in sig till småföretagare och redovisningskonsulter. Idén bakom Bokio uppstod när två studenter gick igenom processen av att själv göra bokslut och ansåg att det var allt för krångligt. Bokföringen skulle bli betydlig smidigare med ett automatiserat flöde. Huvudkontoret ligger i Göteborg och i dagsläget har bolaget över 100 000 användare. Bokio är det snabbast växande bokföringsprogrammet i branschen och har ett enkelt och modernt användargränssnitt.

Allt i ett och samma program med Bokio

Bokio erbjuder i dagsläget tre olika lösningar, Gratis, Balans och Business där olika funktioner ingår. Väljer du Balans eller Business får du den stora fördelen att både faktura- och lönehantering ingår i ett och samma program tillsammans med många smarta funktioner. Väljer du istället Gratis får du ett bokföringsprogram med manuell bokföring och vid behov även ett företagskonto. Bokio Gratis motsvarar många andra gratisprogram på marknaden, samtidigt som du har möjlighet att när som helst växla upp om du gillar tjänsten.

Bokio bokforingsprogram

Information uppdaterad 2022-10-18

Fördelar med Bokio

Enkelt att använda
En av de största fördelarna med Bokio för småföretagaren är att programmet det är intuitivt nog för den vanliga användaren men samtidigt funkar lika bra för redovisningskonsulten. Detta gäller både utseende, guider och framför allt hur du sköter bokföringen.

Smarta bokföringsmallar
Väljer du Balans eller Business ingår den så kallade smarta bokföringen. Om du exempelvis har köpt en IT-tjänst i Sverige väljer du att utgiften var en ”IT-tjänst 25 % moms” och då sköter Bokio konteringen för tjänsten och momsen åt dig. Du kan också använda dig av dina egna mallar för specifika utgifter om det gör processen smidigare för dig. I de flesta bokföringsprogrammen behöver du manuellt fylla i debet och kredit. Vill du så kan du självklart granska hur verifikatet kommer att se ut eller manuellt kontera också.

Fakturering och lönehantering ingår
En annan fördel med Bokio är att det inte bara är ett bokföringsprogram. Om du väljer Balans eller Business får du både faktura- och lönehantering med i systemet. Fakturering ingår även i Gratis men utan möjligheten skräddarsy utseende och logo på fakturan samt Rot och Rut avdrag. Att ha allt samlat i ett system är en klar uppsida för många småföretagare. När du har skapat en faktura och registrerat betalningen, eller när du har lagt in dina löner och markerat utbetalt så slipper du att bokföra detta manuellt eftersom Bokio sköter bokföringen åt dig.

Smidig import av bankhändelser
Den sista fördelen som vi väljer att lyfta är möjligheten att importera bankhändelser från din bank. Med Balans går det att kopiera in alla bankhändelser från banker i Bokio, med Business kan du även importera dessa automatiskt. Därefter kan du enkelt bokföra varje transaktion var för sig från en lista så att ditt bokföringsprogram alltid stämmer överens med bankkontot. Bokio uppfattar i de flesta fallen även dubbletter om du skulle råka importera eller bokföra samma sak två gånger. Ett av de vanligaste problemen som företagare i bokföringen är just att den inte stämmer överens med banken.

 • Användarvänlig (enkelt att använda)
 • Smart kontering och bankoppling
 • Faktura- och löneprogram ingår i Balans och Business
 • Bokföringsmallar och fakturaavläsning

Nackdelar med Bokio

Tidigare fler gratisfunktioner
Bokio hade tidigare en gratistjänst som konkurrerade med och i många fall var bättre än många av de största betaltjänsterna. Vi som har följt Bokio under flera år har fått följa hur tjänsten utvecklats snabbt och minskat risken för att göra fel som användare. I slutändan var gratistjänsten för bra i förhållande till resterande erbjudanden och därför valde man att ändra på erbjudandet. Gratis är fortfarande ett fullgott alternativ för bokföring, men innehåller inte en heltäckande faktura- och lönetjänst längre samt smart bokföring.

Ovant för redovisningsekonomen
Många redovisningskonsulter är idag vana vid att jobba med bokföringsprogram som fokuserar mer på kontering. Bokio kan uppfattas som ovant i början då vissa delar skiljer sig och mycket av det manuella arbetet kan skötas automatiskt. I slutändan är detta endast en smaksak men kan vara bra att tänka på om du är van vid att jobba i ett annat bokföringsprogram. För småföretagaren som däremot inte har ett intresse för detta är Bokios tjänst betydligt lättare.

Ingen möjlighet att logga in offline
Bokio är helt och hållet en molnbaserad tjänst. Vissa kan anse att detta är en nackdel även om majoriteten nog i stället ser det som en tillgång. En molnbaserad tjänst innebär att du inte kan sköta bokföringen om du inte har tillgång till internet. Du slipper däremot att installera programmet och har alltid kontinuerliga backups. Det är också enkelt med en onlinebaserad tjänst att dela med dig av uppgifter till din redovisningskonsult eller revisor för att få hjälp.

 • Gratis inkluderade tidigare fler funktioner
 • Skiljer sig från ”klassiska” bokföringsprogram
 • Molnbaserat fungerar inte för den som vill arbeta offline

Bokio Produkterbjudande

Gratis
Gratis
Manuell bokföring
Fakturahantering (begränsad)
Community
Balans
149 kr/mån
Smart bokföring
Fakturahantering
Lönehantering
Företagskonto
Business
299 kr/mån
Smart bokföring (automatisk bankintegrering)
Fakturahantering
Lönehantering
Prioriterad support

Bokföringsprogram

Som bokföringsprogram fungerar Bokio bra och i tjänsten ingår allt som behövs för att i slutet av året kunna göra en årsredovisning som du sedan kan skicka in till Bolagsverket. Sköter du bokföringen kontinuerligt så kommer Bokio att producera en resultatrapport, huvudbok, balansrapport, momsrapport och kassabok helt automatiskt vilket gör det enkelt att få en full översikt över företagets ekonomi.

För mindre bolag krävs det endast en resultaträkning och balansräkning, medan större bolag även behöver skicka in en rapport över förändring i eget kapital. Om du har ett större bolag med många anställda kan det vara bra att undersöka om Bokio har alla funktioner som ditt företag är i behov av.

Konteringshjälp

Bokio har ett väl fungerande system för konteringshjälp för den som väljer paketet Balans eller Business. När du väljer att ladda upp ett dokument till bokföringsprogrammet så får du välja om det ett kvitto eller utgift, inkomst, leverantörsfaktura eller annat. Därefter har du möjlighet att söka eller välja från en lista efter exempelvis betalning av IT-tjänster inrikes eller försäljning av varor.

Systemet är väldigt smidigt och täcker de flesta småföretagares behov. Om det är en speciell post kan du välja från tidigare mallar som du sparat, eller fylla i konteringen manuellt.

Bankkoppling

Med bankkoppling menas att bokföringsprogrammet kan hämta data direkt från ditt företags bankkonto så att du kan bokföra och stämma av bankhändelserna utan att riskera att missa något. Bokio har automatisk import av bankhändelser om du väljer alternativet Business medan det i Balans enkelt går att kopiera in banktransaktioner.

Därefter hamnar de i en lista där du enkelt kan ladda upp kvitton och välja vad transaktionen ska bokföras som. Om du väljer att ha ett Bokio Företagskonto kan du även göra betalningar direkt i systemet samt tillgång till automatisk avprickning av kundfakturor.

Molnbaserat

Bokio är ett onlinebaserat bokföringsprogram vilket betyder att det du måste vara uppkopplad för att komma åt tjänsten då programmet startas i webbläsaren. Detta gör att Bokio fungerar oavsett om det är en Mac eller PC som programmet startas från.

Det innebär också att det inte krävs några installationer för att använda Bokio utan det är bara att gå in på deras hemsida och logga in. Det medför däremot att du inte kan gå in på Bokio och sköta din bokföring när du inte har tillgång till internet.

SIE Kompatibilitet

SIE är ett filformat som är framtaget för att det ska gå att importera och exportera bokföringsdata till exempelvis redovisningsbolag så att de kan hjälpa företag med dess bokföring. Att ditt bokföringsprogram är SIE-kompatibelt innebär också att du kan byta till Bokio om du skulle vilja utan att du behöver göra om all bokföring.

Från Bokio går det att både exportera SIE-filer och importera SIE-filer. Detta innebär också att det är enkelt att dela med sig av sin bokföring så att exempelvis en redovisningsekonom ska kunna göra ett bokslut. Ett annat smart alternativ är att bjuda in din redovisningskonsult till ditt konto hos Bokio.

Automatisk fakturaavläsning

Bokio har även använt sig av AI-teknologi för att kunna läsa av fakturor automatiskt. Detta gör att bokföringen går något snabbare eftersom du slipper att fylla i beloppen själv.

Det krävs dock fortfarande att du som företagare kollar beloppen på fakturorna så att Bokio har valt rätt belopp eftersom vissa fakturor kan skilja sig så pass mycket från standardutformningen att dess AI inte klarar av att välja rätt belopp.

Mobilanpassat

Om du har Balans eller Business har du tillgång till Bokios App. Där kan du enkelt ladda upp kvitton, sköta bokföring och se dina fakturor samt artiklar. Genom att använda appen kan du bokföra kvittona kontinuerligt i stället för att lägga dessa på hög.

Om du ändå vill spara dem kan du enkelt välja om det handlar om en utgift, inkomst eller leverantörsfaktura för att sedan enkelt ha tillgång till kvittot senare. Bokios hemsida är också väl mobilanpassad för den som inte vill använda appen.

Jämförelselista

Bokio Gratis Balans Business
Småbolag
Alla bolagsformer
Bokföringsprogram
Rapporter
Årsredovisning och Bokslut
Fakturaprogram *
Löneprogram *
Offert och Order
Integration med exempel kassasystem
Pris Gratis 149 kr/mån 299 kr/mån
* Begränsad fakturering
* Bokio hjälper dig att kontera men detta sker inte automatiskt

Fakturaprogram

Bokio är mer än bara ett bokföringsprogram, om du väljer Balans eller Business ingår också en väl fungerande faktureringstjänst. Med Gratis får du tillgång till fakturahantering om än något begränsat. Den stora fördelen med att ha faktureringen i samma tjänst som bokföringen är att du slipper dubbelarbetet. Med ett knapptryck kan du registrera fakturans betalning och då sköter även Bokio bokföringen av den automatiskt.

En heltäckande faktureringstjänst

I Bokios fakturatjänst finns det mesta som kan tänkas behövas för en småföretagare. I artikelregistret har du möjlighet att lägga till varor eller tjänster med pris per timma (integrerad tidsrapportering vid behov) eller styck. Du kan skapa ett kundregister och kopiera tidigare fakturor för att enkelt kunna fakturera återkommande kunder enklare. Dessutom finns möjligheten att anpassa utseendet på fakturorna med logo och layout.

I tjänsten går det också att skapa offerter som kunder kan ta del av och vid behov även lägga till Rot och Rut. I fakturan finns det också tillgång till en automatiskt genererad OCR och QR-kod och Avi-rad. En offert går också att smidig omvandlas till en faktura vid behov.

Välj mellan att ladda ned en PDF-faktura och skicka till kunden eller skicka den över mejl direkt från programmet. Om kunden inte har betalt inom en utsatt tid syns detta i Bokio och du kan enkelt skicka en påminnelse.

Löneprogram

I Bokios Balans eller Business finns även tillgång till väl fungerande lönehantering där du både får hjälp med uträkningen av skatt och kan lägga till exempelvis arbetade timmar eller en månadslön. Även semesterhantering och utlägg som den anställde gjort går att lägga in.

Räknar ut arbetsgivaravgift och skatt

I Bokio går det att få ut en arbetsgivardeklaration med individuppgifter där du kan ladda ned en AGI-fil och ladda upp direkt på Skatteverket för att slippa att göra allt manuellt där. Du fyller själv i vilken skattetabell varje anställd ska ha för att Bokio ska kunna räkna ut arbetsgivaravgift och skatt på individnivå. En tjänst som med de flesta andra bokföringsprogram kostar mellan 19 – 69 kr per arbetsgivardeklaration.

Pris

Bokio erbjuder tre olika lösningar beroende på hur ditt företagsbehov ser ut. Gratis är det mest grundläggande paketet och där ingår bokföring och till viss del fakturering. I Gratis saknas däremot många av Bokios smarta tjänster.

Balans kostar 149 kr per månad och är en av de främsta tjänsterna på marknaden i förhållande till prisklassen. I Balans får du tillgång till i stort sett alla Bokios tjänster så som smarta bokföringsmallar, fakturering och lönehantering för tre anställda.

Bokios största paket heter Business och kostar 299 kr per månad. I tjänsten ingår allt som finns med i Balans plus automatisk bankimport prioriterad support och livechatt. I Business går det även att spara egna bokföringsmallar.

 • Gratis: 0 kr/mån
 • Balans: 149 kr/mån
 • Business 299 kr/mån

Omdöme Bokio

9.3 Betyg
Sammanfattning

Sammanfattningsvis är Bokio ett modernt och enkelt bokföringsprogram som passar väl till småföretagaren som vill göra mycket på egen hand. Smart bokföring är både användarvänligt och gör det enklare att sköta sin bokföring på ett smidigt sätt. Om du väljer Balans eller Business ingår också faktura-och lönehantering i samma tjänst vilket minskar risken för fel och dubbelarbete.
För den som driver ett mindre bolag har Bokio i dagsläget en av de mest prisvärda tjänsterna på marknaden. Bokio är dessutom under ständig utveckling och det introduceras med jämna mellanrum nya funktioner som ofta fokuserar på att minska risken att göra fel i bokföringen.

Användarvänlighet
10
Smarta och automatiska funktioner
10
Support och service
8
Prisvärdhet
9
Plus
 • Användarvänlig (enkelt att använda)
 • Smart kontering och bankoppling
 • Faktura- och löneprogram ingår i Balans och Business
 • Bokföringsmallar och fakturaavläsning
 • Privsvärt bokföringsprogram
Minus
 • Gratis inkluderade fler funktioner tidigare
 • Skiljer sig från tidigare generationers bokföringsprogram
 • Kräver internettillgång

Bästbokföringsprogram
Logo