Företagslån – en kort guide

Att förverkliga sin företagsidé kan komma till en kostnad. Om dina egna medel inte räcker till kan ett banklån från en långivare vara en viktig pusselbit för extern finansiering. Lånemöjligheterna beror på vilka visioner du har med ditt företag samt hur stor risk som din affärsidé innebär. Företagslån är den vanligaste formen av finansiering utifrån.

Krav

Banken kommer ställa vissa krav för att företaget ska beviljas ett lån. En budget samt en affärsplan är en bra grund som ger långivaren en möjlighet att bedöma eventuella risker. Det finns flera platser med bra information kring affärsplaner och finanstips. Med ett lån kommer också kostnader så som amortering och ränta. Därtill kan det även finnas expeditionsavgifter. Hur mycket företaget behöver amortera beror på storleken på lånet, lika så gäller räntan.

När du ansöker om ett företagslån kommer banken bland annat undersöka följande:

 • Din bakgrund som företagare, privatekonomi och tidigare erfarenheter
 • Din budget och affärsplan (vad du ska göra med pengarna)
 • Finns det andra ägare i företaget som kan påverka
 • Finns det en revisor eller bokföringskonsult i företaget
 • Om det är ett etablerat företag går banken igenom balansräkning och bokslut

Olika typer av banklån

Det finns olika typer av banklån beroende på behov. Kapitalbehov för långsiktiga investeringar likväl kapital för kort sikt för att förbättra företagets likviditet.

 • Investeringskredit (lån för exempelvis maskiner, inventarier och byggnader)
 • Rörelsekredit (en rörelsekredit eller checkkredit förbättrar företagets likviditet) 
 • Kontokredit
  • Lån från konventionella banker
  • Almi hjälper mindre bolag med lån
  • Andra typer av snabbare kredit så som sms lån

Säkerhet

En bank kommer sällan ge några större lån om det inte finns någon typ av säkerhet från företagets sida. Olika typer av säkerhet som fast egendom, fastigheter eller mark. Det finns också andra typer av säkerheter i form av en borgensman som förbinder sig att betala skulden om företaget inte kan.

Bästbokföringsprogram
Logo